Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                MARKPIAST MAREK SZEWCZYK

Wspólna 30F

98-275 Brzeźnio

sklep@markpiast.pl

Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

Rozwiń stopkę Zwiń stopkę
Kliknij, aby zamknąć podgląd produktu